9 listopada 2015 r.

Do naszego zespołu dołączyła doktorantka UŁ Aleksandra Pietras specjalizująca się w prawie pracy oraz Patrycja Pisarska, aplikantka II roku w Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

10 października 2015 r.

Dr Małgorzata Dominiak, odbywająca w naszej kancelarii praktykę przed egzaminem kwalifikacyjnym Europejskiego Rzecznika Patentowego zdała egzamin na aplikację rzecznikowską w Polsce. Nasza nowa aplikantka jest doktorem inżynierem biochemii, a więc specjalności szczególnie poszukiwanej w zawodzie rzecznika patentowego.


29 września 2015 r.

Współpracująca z nami jako stażystka absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim Anna Osiewała zdała pozytywnie bardzo trudny w tym roku egzamin na aplikacje radcowską. Gratulujemy i cieszymy się, że zostanie z nami na dłużej.


10 sierpnia 2015 r.

Z radością informujemy o przenosinach kancelarii do nowej siedziby w Łodzi, ul. Częstochowska 1a. Powierzchnia 400 m² pozwoli lepiej wykorzystać umiejętności całego zespołu i stworzy warunki do dalszego rozwoju kancelarii.


1 września 2014 r.

Witamy w naszym zespole aplikanta radcowskiego Marcina Kozłowskiego. Nasz nowy współpracownik jest szczególnie zainteresowany zagadnieniami prawa medycznego i mamy nadzieję, że te zainteresowania wpłyną na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów w tej dziedzinie.


7 lipca 2014 r.

Z dniem 7 lipca 2014 r. nowym Partnerem w naszej kancelarii został mec. Mateusz Balcerzak, który zastąpił mec. Elżbietę Pągowską. Kancelaria działać będzie jako spółka partnerska pod firmą Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi.


7 lipca 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że mec. Mateusz Balcerzak złożył ślubowanie i zgodnie z decyzją Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, uzyskał uprawnienia radcy prawnego

Z dumą podkreślamy, iż egzamin końcowy mec. Mateusz Balcerzak zdał z wyróżnieniem


30 czerwca 2014 r.

Z dniem 30 czerwca 2014 r. Mecenas Elżbieta Pągowska zrezygnowała ze współpracy w ramach spółki partnerskiej. Dziękujemy za okres owocnej współpracy i życzymy powodzenia w dalszej samodzielnej pracy.


30 maja 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła dziś decyzję o nadaniu naszej koleżance Karolinie Sztobryn stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Serdecznie gratulejmy.


1 marca 2013r.

Informujemy naszych klientów, że od 1 marca 2013r. nasi specjaliści, zarówno rzecznicy patentowi jak i radcowie prawni działają w ramach dwóch spółek:

  • Rumpel spółka komandytowa
  • Rumpel, Pągowska, Fijałkowski spółka partnerska radców prawnych i rzeczników patentowych

Wszyscy klienci Rumpel spółka komandytowa pozostają w dalszym ciągu klientami tej spółki i będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach również w kolejnych zlecanych nam sprawach. Nowych klientów z przyjemnością powita Rumpel, Pągowska, Fijałkowski spółka partnerska radców prawnych i rzeczników patentowych.


4 lutego 2013r. Alicja Rumpel, Roman Rumpel

Z przyjemnością informujemy, że w zawarliśmy dzisiaj umowę spółki partnerskiej radców prawnych i rzeczników patentowych z naszymi byłymi aplikantami: Radcą Prawnym Elżbietą Pągowską oraz Rzecznikiem Patentowym Bartłomiejem Fijałkowskim.

Zawarta umowa spowoduje wiele zmian w codziennej działalności kancelarii i mamy nadzieję, że będą one pozytywnie odebrane przez naszych nowych Klientów. Naszym wspólnikom serdecznie gratulujemy i życzymy, tak jak i sobie, udanej i owocnej współpracy.


28 marca 2012r.

10 kwietnia 2012r. otwieramy oddział naszej kancelarii w Warszawie. Z ogromną radością zapraszamy naszych obecnych i przyszłych klientów do korzystania z naszych usług przy ul. Ogrodowej 49a, VII piętro, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Kancelaria będzie pracowała w godzinach od 10 do 18. Na spotkania można się umawiać pod numerem 42 6849598. Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się informacje o numerach telefonu warszawskiego oddziału.


7 grudnia 2011r.

Z ogromną radością informujemy, że nasz kolega Bartłomiej Fijałkowski zdał egzamin państwowy kończący aplikację rzecznikowską. Jesteśmy przekonani, że jako rzecznik patentowy będzie przynosił chlubę tej profesji i tego, jako zespół jego współpracowników i przyjaciół, życzymy mu z całego serca.

Egzamin państwowy, którego zdanie  uprawnia do wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód rzecznika patentowego poprzedza trzyletnia aplikacja i wiele godzin nauki. Sam egzamin trwa kilka dni i bardzo dokładnie sprawdza kwalifikacje kandydatów. Zdanie tego egzaminu to powód do dumy zarówno dla kandydata jak i dla jego patrona. Dlatego dzisiejszy sukces naszego kolegi jest radością całego naszego zespołu.


1 maja 2011r.

Z dniem 1 maja 2011r. nasza kancelaria działa w formie spółki komandytowej pod firmą Kancelaria Rumpel sp. k.  Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi. Łącząc specjalizacje kancelarii radcy prawnego i kancelarii patentowej oferujemy naszym klientom pełną obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego w jego wszelkich aspektach.


1 grudnia 2010r.

Serdecznie gratulujemy naszym współpracownikom: Martynie Karkowskiej i Mateuszowi Balcerzakowi sukcesów w VIII edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2010 r.

Mateusz Balcerzak, który w styczniu rozpoczyna aplikację radcowską, a w naszej kancelarii pracuje juz od roku, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę za pracę magisterską Przesłanki rejestracyjne wzoru przemysłowego, napisana pod kierunkiem prof. Urszuli Promińskiej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Martyna Karkowska  otrzymała nagrodę Związku Banków Polskich za pracę za pracę magisterską Znak towarowy, problematyka jego wyceny i odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, napisana pod kierunkiem dr Jana Michalaka w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

Z kronikarskiego obowiazku zamieszczamy link do protokołu obrad jury: uprp.pl/NR/rdonlyres/199B35E6-B613-4A67-A3F3-CCC77FF4B768/1299/Protok%C3%B3%C5%82Jurykonkursnapracenaukowe2010.pdf


1 października 2010r.

Z przyjemnoscią informujemy, że do naszego zespołu dołączyli: Agata Kuberska jako asystent-stażysta oraz Mateusz Balcerzak, który będzie odbywał aplikację radcowską.


Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)