Wynalazki

Patent jest udzielany na każdy wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Jednak taką ochronę udziela się tylko na rozwiązania o charakterze technicznym a nie same pomysły. Wynalazek może rozwiązywać problem techniczny z dowolnej dziedziny. Trzeba jednak pamiętać, że wynalazkami nie są w szczególności:

  • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne
  • wytwory o charakterze jedynie estetycznym
  • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
  • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki (perpetum mobile)
  • rozwiązania, na które można uzyskać patent na program komputerowy, którego zastosowanie w konkretnej technologii czy urządzeniu prowadzi do rozwiązania problemu technicznego
  • sposoby przedstawienia informacji (np. pomysły na nowe formy reklamy)

Patent trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia.

Patenty w Polsce są udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Można uzyskać również patent europejski (poprzez zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym), który obejmuje swoim działaniem nawet 39 państw europejskich. Możliwe jest też ubieganie się o ochronę wynalazku w ramach PCT (Patent Cooperation Treaty). Dzięki temu porozumieniu możliwe jest uzyskanie patentu w 128 krajach świata. W państwach, które nie są stronami PCT trzeba zgłaszać wynalazki w trybie krajowym. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na danym obszarze.


W celu skorzystania z usług kancelarii zapraszamy do wypełnienia formularza e-porady, kontaktu mailowego na adres kancelaria@rumpel.pl lub telefonicznego pod numerem +48 42 6000280 (Biuro w Łodzi) lub +48 22 1148438 (Biuro w Warszawie).

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)