Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli tylko takie oznaczenie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Na rzecz jednego przedsiębiorcy można zarejestrować wiele różnych znaków towarowych.

Rodzaje znaków towarowych:

  • słowne - wyraz lub zespół wyrazów w dowolnym języku
  • graficzne - logo, rysunek, ornament, bez elementów literowych i słownych
  • słowno-graficzne - logo, rysunek, ornament, z elementami literowymi lub słownymi
  • przestrzenne - kształt towaru lub opakowania
  • dźwiękowe - melodia lub zespół dźwięków np. sygnały audycji radiowych
  • kolor - pojedynczy kolor (tylko w wyjątkowych przypadkach) lub zespół kolorów

Znak towarowy tworzy wizerunek przedsiębiorcy oraz bardzo często decyduje o sukcesie towaru lub usługi. Tylko zarejestrowane znaki towarowe mogą być oznaczone R. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat . Okres ten może być wielokrotnie przedłużany. Warunkiem skutecznej ochrony znaku towarowego jest jego używanie. Ochrona znaków towarowych obejmuje konkretne terytorium. Można chronić swoje znaki w Polsce (zgłaszając w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej), w Unii Europejskiej - znak towarowy wspólnoty (w EUIPO - w Alicante, Hiszpania) albo w wybranych krajach świata (zgłaszając znak do ochrony we właściwym urzędzie krajowym). Ochronę poza granicami Polski można uzyskać również poprzez zgłoszenie zarejestrowanego w naszym kraju znaku towarowego w ramach Porozumienia i Protokołu Madryckiego. W takim zgłoszeniu można wyznaczyć jeden z 74 krajów, w tym kraje europejskie, USA, Japonię, Australię. Warto przy tym wiedzieć, że zgłaszając unijny znak towarowy uzyskujemy ochronę również w Polsce.


W celu skorzystania z usług kancelarii zapraszamy do wypełnienia formularza e-porady, kontaktu mailowego na adres kancelaria@rumpel.pl lub telefonicznego pod numerem +48 42 6000280 (Biuro w Łodzi) lub +48 22 1148438 (Biuro w Warszawie).

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)