Nieuczciwa konkurencja

Czynami nieuczciwej konkurencji nazywamy działania przedsiębiorców przeciwko swoim konkurentom lub działania podejmowane wobec przedsiębiorców, które są niezgodne z prawem albo dobrymi obyczajami i zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy.

Czyny nieuczciwe konkurencji, które mogą być podstawą do sformułowania roszczeń wobec konkurenta, to w szczególności:

  • stosowanie nazwy przedsiębiorstwa, podobnej do innej istniejącej na rynku i mogącej wprowadzić w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
  • oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
  • naśladownictwo zewnętrznej postaci produktów, które może wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta lub produktu
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie przedsiębiorcy>
  • utrudnianie dostępu do rynku
  • nieuczciwa lub zakazana reklama.

W celu skorzystania z usług kancelarii zapraszamy do wypełnienia formularza e-porady, kontaktu mailowego na adres kancelaria@rumpel.pl lub telefonicznego pod numerem +48 42 6000280 (Biuro w Łodzi) lub +48 22 1148438 (Biuro w Warszawie).

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)