Wzory przemysłowe

Poprzez termin wzór przemysłowy rozumiemy nową, posiadającą indywidualny charakter zewnętrzną postać wytworu lub jego części, nadaną mu przede wszystkim przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub materiału wytworu oraz jego ornamentacji. Za to wytworem jest każdy przedmiot, który został wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Ochrona wzorów przemysłowych to prawo, które uzyskuje się bardzo szybko i bez zbędnych formalności.

Na wzór przemysłowy jest udzielane prawo z rejestracji, które trwa maksymalnie 25 lat.

Ochronę wzoru przemysłowego na terytorium Polski można uzyskać dzięki zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek uzyskania prawa z rejestracji, uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ochronę wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej, uzyskuje sie poprzez rejestrację w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku wewnętrznego (OHIM), który jest oficjalnym organem UE, zajmującym się rejestracją wzorów i znaków towarowych we wszystkich krajach członkowskich. Dzięki jednemu zgłoszeniu uzyskuje się rejestrację zapewniającą jednolitą i jednakową ochronę na terenie wszystkich państw należących do UE. Ochronę w krajach pozaunijnych uzyskuje się poprzez indywidualne zgłoszenia w każdym kraju albo zgłoszenie w ramach porozumienia haskiego.


W celu skorzystania z usług kancelarii zapraszamy do wypełnienia formularza e-porady, kontaktu mailowego na adres kancelaria@rumpel.pl lub telefonicznego pod numerem +48 42 6000280 (Biuro w Łodzi) lub +48 22 1148438 (Biuro w Warszawie).

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)