Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Do tzw. dóbr osobistych zaliczamy przede wszystkim zdrowie, wolność, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, kult pamięci zmarłych, twórczość naukową, artystyczną oraz wynalazczą. Te wszystkie dobra są chronione przez prawo.

Poprzez termin „wizerunek” rozumiemy formę rysunku, obrazu czy też oczywiście fotografii, uznaną jako przedmiot ochrony, znajdujący się w kodeksie autorskim i cywilnym. Z racji na to, pisemna zgoda właściciela albo też potwierdzenie przyjęcia wynagrodzenia za pozowanie, jest absolutnie niezbędna, by móc korzystać z cudzego wizerunku, czyli np. publikować zdjęcia czy wykorzystywać je jako motywy zdobnicze na produktach. Jeżeli jednak wizerunek został wykorzystany bez  należytej zgody, poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem.


W celu skorzystania z usług kancelarii zapraszamy do wypełnienia formularza e-porady, kontaktu mailowego na adres kancelaria@rumpel.pl lub telefonicznego pod numerem +48 42 6000280 (Biuro w Łodzi) lub +48 22 1148438 (Biuro w Warszawie).

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)