Kwota:
Tytułem:

Regulamin płatności on-line i serwisu porada.info.pl

§1

 1. Wydawcą serwisu porada.info.pl jest Rumpel spółka komandytowa, z siedzibą w Łodzi przy al. Śmigłego-Rydza 29/11.
 2. Serwis prowadzony jest pod adresami:
  http://www.porada.info.pl,
  http://www.ip.biz.pl/eporady.html,
  http://www.rumpel.biz.pl/eporady.html,
  http://www.rumpel.pl/eporady.html,
  http://www.ip.biz.pl/platnosci.html,
  http://www.rumpel.biz.pl/platnosci.html,
  http://www.rumpel.pl/platnosci.html.
 3. Obsługę transakcji przeprowadzanych w serwisie porada.info.pl prowadzi Dotpay.pl.

§2

Użytkownikiem jest każdy, kto otrzymuje dostęp do usług udostępnianych w witrynie Porada.info.pl , za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

§3

Akceptacja przez Użytkownika treści tego regulaminu następuje z dokonania transakcji za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, w celu uzyskania dostępu do treści i materiałów zgromadzonych w witrynie Porada.info.pl .

§4

 1. Sposoby i kanały płatności określają Dotpay.pl.
 2. Wartość transakcji jest każdorazowo wykazywana w linku do płatności wysłanym przez serwis porada.info.pl albo samodzielnie wprowadzana przez Użytkownika.
 3. Cena każdego towaru albo usługi jest każdorazowo wskazana droga e-mailową, przed zawarciem transakcji. Jest to cena brutto zawierająca 23% podatku VAT.

§5

 1. Poprawnie dokonane zamówienie i prawidłowo zrealizowana płatność umożliwiają dostęp do zamówionych treści.
 2. Po wysłaniu formularza, na podany w zleceniu adres e-mail zostanie wysłany link do płatności. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika regulaminu, z którym można zapoznać się przed zapłatą. Po potwierdzeniu dokonania płatności zlecenie zostanie zrealizowane:
  w ciągu 24 godzin dla porady telefonicznej i krótkiej opinii drogą e-mailową*
  w ciągu 72 godzin dla pisemnej opinii prawnej*
  *nie dotyczy zleceń złożonych w sobotę i niedzielę oraz święta, w takim przypadku za chwilę złożenia zlecenia przyjmuje się godzinę 7 rano pierwszego następującego po dniach wolnych dnia, co nie wyklucza możliwości zrealizowania zamówienia wcześniej.
 3. Zamówione treści są dostarczane zamawiającemu na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail albo, o ile zostanie wybrany kanał telefoniczny, na podany numer telefonu.
 4. Zamówione treści są wysyłane z adresu e-mail w domenach Rumpel.pl i IP.biz.pl i opatrzone tytułem: "Formularz E-porady:"

§6

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z:
  • Działaniem serwisu Porada.info.pl ,
  • Nieotrzymaniem zamówionych produktów, albo usług.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres kancelaria@rumpel.pl, w którym należy podać:
  • Datę zamówienia,
  • adres e-mail, podany w zamówieniu.
 3. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia problemu powodującego konieczność jej złożenia.
 4. W każdym przypadku, jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail zamawiane treści.
 5. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie transakcji, które nie zostały anulowane.

§7

Wydawca serwisu Porada.info.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. złożone zamówienia w których podano błędny adres e-mail.
 2. zamówienia które nie mogły zostać dostarczone z uwagi na działanie serwera pocztowego zamawiającego.

§8

 1. Jeżeli treść, do której uzyskano dostęp nie spełni wszystkich oczekiwań Użytkownika, stosuje się do tego §6 Regulaminu witryny Porada.info.pl.
 2. Wszystkie treści płatne Wydawca stara się przedstawić w taki sposób, aby użytkownik mógł podjąć roztropną decyzję, zanim dokona zakupu.
 3. W takim przypadku, o którym mowa w pkt. 1, nie przysługuje Użytkownikowi roszczenie o zwrot ceny.

§9

Wydawca w każdej chwili może dokonać zmian w tym regulaminie, o ile okażą się one konieczne, potrzebne albo wymagane przez normy wyższego rzędu.

§10

Ten regulamin obowiązuje w witrynie Porada.info.pl teraz i w przyszłości, do czasu, aż Wydawca nie postanowi inaczej.

Płatności obsługuje:
Dotpay

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)