dr Karolina Sztobryn

Kierownik działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych Wspólnoty, Specjalistka ds. postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Patentowy

dr Karolina Sztobryn - Rzecznik Patentowy

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Europejskiego Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk prawnych

+48 692 183 591

ksztobryn@rumpel.pl

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-115

ul. Częstochowska 1a

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6000280
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 6000281

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność VISA MasterCard
Nr konta
NIP
REGON
KRS
Dane do faktury
(dla dostawców)

Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi Łódź